Thường trực Hội đồng họ Phạm lâm thời tỉnh Phú Yên tổ chức phiên họp thường kỳ năm 2017

Thường trực Hội đồng họ Phạm lâm thời tỉnh Phú Yên tổ chức phiên họp thường kỳ năm 2017

Việc họ với tinh thần tự nguyện, tự giác cống hiến là chính. Vì vậy Ban thường trực kêu gọi các vị trong Hội đồng họ Phạm lâm thời hãy dành thời gian và tâm huyết vì giòng họ, cố gắng mỗi người một ít để việc họ được thông suốt

Xem tiếp...

Bản dự thảo Quy chế của Hội đồng họ Phạm tỉnh Phú Yên

Đăng lúc: 22-09-2013 10:01:14 AM - Đã xem: 2227 - Phản hồi: 0

Ảnh minh họa

Bản Quy chế này quy định những vấn đề cơ bản về việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm tỉnh Phú Yên. Hội đồng họ Phạm địa phương và các dòng tộc, chi họ Phạm có quy chế hoặc quy ước riêng. Nhưng phải phù hợp với những quy định trong bản quy chế này.

Thông báo chữ ký

Đăng lúc: 04-06-2014 08:15:58 AM - Đã xem: 1099 - Phản hồi: 0

Ảnh minh họa

Thường trực BLL đăng ký, thông báo chữ ký các vị Trưởng ban và Phó Trưởng ban BLL họ Phạm tỉnh Phú Yên

Họp BLL năm 2014

Đăng lúc: 20-05-2014 08:29:17 AM - Đã xem: 614 - Phản hồi: 0

Họp BLL năm 2014

Nhằm đánh giá các hoạt động đã triển khai trong năm 2013 và thông qua phương hướng hoạt động năm 2014, vào ngày 13/4/2014 BLL họ Phạm tỉnh Phú Yên đã tổ chức cuộc họp thường kỳ năm 2014

BLL lâm thời

Việc họ với tinh thần tự nguyện, tự giác cống hiến là chính. Vì vậy Ban thường trực kêu gọi các vị trong Hội đồng họ Phạm lâm thời hãy dành thời gian và tâm huyết vì giòng họ, cố gắng mỗi người một ít để việc họ được thông suốt

DANH SÁCH CÁC CHI HỌ

Đăng lúc: 22-09-2013 03:22:44 PM - Đã xem: 760 - Phản hồi: 0

Ảnh minh họa

DANH SÁCH CÁC CHI HỌ ĐƯỢC GHI THỐNG NHẤT THEO MẪU SAU: